Ste dostatočne odporná? Zamestnajte sa v Sociálnej poisťovni.

Autor: Eva Bacigalová | 19.8.2019 o 22:27 | (upravené 19.8.2019 o 23:21) Karma článku: 10,06 | Prečítané:  16816x

Veľa onkologických pacientov ani nevie, že po ukončení liečby majú nárok na invalidný dôchodok. Ani to, že okrem choroby musia často bojovať aj so Sociálnou poisťovňou.

Ani sama sa ako bývalá onkologická pacientka s odstupom šiestich rokov od mojej liečby nemám dôvod sťažovať na manažment pacienta.Síce sa so mnou prakticky nikto nebavil, vrátane ošetrujúceho lekára, ale liečili ma. Išla som vždy do dverí, kam ma poslali, za nimi mi čosi urobili, niečo zoperovali či pustili do žíl, takže ak sa odosobníte od toho, že ste sa zmenili len na rodné číslo a ide vám o holý život, nevenujete tomu extra pozornosť. Preto väčšinou až keď sa človeku vyčistí zrak po chemoterapii, pomaly začne ustupovať strach a úzkosť, svitne nádej, že hádam sa mi to podarí prežiť, až vtedy máte silu a kapacitu zapodievať sa praktickými vecami. Iniciatívny musí byť opäť samotný pacient, lebo v procese jeho liečby mu nikto nikde komplexne nepovie, aké sú jeho práva a na čo má nárok.

Je až šokujúce, koľko onkologických pacientov napríklad netuší, že po ukončení PN môžu požiadať o invalidný dôchodok! Ešte šokujúcejšie sú zážitky mojich kamarátok, ktoré prekonali karcinóm prsníka, často ich čaká ešte dlhoročná tabletková liečba, no musia po rakovine vzápätí čeliť ďalšej zdravie ohrozujúcej hrozbe – komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Kauza Dominika

Dominiku diagnostikovali krátko po tridsiatke. To je vek, keď vám ani vo sne nenapadne, že vám do života vstúpi onkologické ochorenie a lekári odporúčajú všetky kroky robiť rýchlo – chirurgicky odstrániť nález na prsníku a nasadiť chemoterapiu. Samozrejme s kadejakými fajnovými vedľajšími účinkami, čo k tomu patria, vrátane nevoľností či straty vlasov. Ani pri najlepšej prognóze sa človek nevylieči za pár dní, liečba trvá mesiace, ba roky.

Dominika bola jeden rok na PNke. Je to maximálna dĺžka práceneschopnosti. Po roku má človek viacero možností:

  • vráti sa do práce (bez invalidného dôchodku, ak naň nemá nárok)
  • zostane na invalidnom dôchodku (ak má na jeho vyplácanie nárok, no jeho zdravotný stav mu neumožňuje zaradiť sa do pracovného procesu)
  • vráti sa do práce a súčasne poberá invalidný dôchodok

Dominika opäť pracuje, vďaka ústretovosti svojho šéfa z domu. Po ukončení onkologickej liečby musela pre genetickú mutáciu na odporúčanie lekárov s istým časovým odstupom absolvovať aj odstránenie oboch prsníkov a ich následnú rekonštrukciu silikónmi. Využila teda čas a pustila sa do vybavovania žiadosti o invalidný dôchodok.

Ako postupovať pri žiadosti o invalidný dôchodok

Najprv niekoľko pomerne nudných, ale úplne zásadných informácií.

O invalidný dôchodok môžete požiadať na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu. V danej pobočke sídli aj posudkový lekár sociálneho poistenia, ktorý bude posudzovať váš zdravotný stav. Preto sa spísanie žiadosti a posúdenie invalidity vykonáva zvyčajne v ten istý deň. Ak sa zdržiavate na území Slovenskej republiky, ale nemáte na Slovensku trvalý pobyt, žiadosť o dôchodok spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o invalidný dôchodok sa spisuje na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Je veľmi dôležité dodržať predpísanú formu žiadosti, pretože tá obsahuje všetky údaje, ktoré poisťovňa potrebuje na to, aby mohla posúdiť, či spĺňate podmienky nároku na invalidný dôchodok. Podľa toho rozhodne o vašej žiadosti. 

Pri podaní žiadosti o invalidný dôchodok na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne je vhodné, aby ste so sebou mali všetky potrebné doklady. Ešte v ten deň tak môžete spísať žiadosť, teda spolu s určeným zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne vyplníte všetky potrebné údaje. Ich správnosť a pravdivosť potvrdíte svojím podpisom. Ak vám niektoré potrebné doklady chýbajú, určený zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne poznačí dátum uplatnenia nároku a žiadosť spíšete až vtedy, keď budete mať k dispozícii všetky doklady. 

Pri podaní žiadosti o invalidný dôchodok je potrebné mať so sebou nasledujúce doklady

  • platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
  • tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené vaším ošetrujúcim lekárom,
  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené.

K žiadosti o invalidný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov pred 1. januárom 2001, alebo v ktorých ste poberali podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
  • doklad o zamestnaní, t. j. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu,
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení,
  • potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Prvý kontakt so „sociálnou“ realitou

„V novembri 2018 som zašla na Sociálnu poisťovňu na Záhradníckej ulici v Bratislave osobne s tým, že chcem požiadať o invalidný dôchodok. Pani pri okienku ma vybavila veľmi rýchlo. Vraj tak sa to nerobí a termín si mám rezervovať mailom,“ približuje svoj zážitok s touto inštitúciou Dominika. „Vrátila som sa domov a urobila to. Vygenerovali mi tri dátumy a mohla som si vybrať, ktorý mi najviac vyhovuje. Aj tak mi však nejde do hlavy, prečo ma nemohli vybaviť priamo na mieste, keď som tam už bola a hlavne, ako sa cez internet objednávajú starší ľudia, čo nepracujú s novými technológiami a mailové schránky nemajú? Tiež ich pošlú priamo od okienka preč? Mám pocit, že tá úradníčka len jednoducho nemala chuť sa mnou v tej chvíli zapodievať.“

V januári 2019 prišla Dominika znova osobne do Sociálnej poisťovne spísať žiadosť o posúdenie invalidity a stanovenie výšky invalidného dôchodku. Mala so sebou potrebné doklady - o ukončenom vzdelaní, potvrdenia o zamestnaní či o poberaní iných príspevkov od UPSVaR. „Priniesla som teda aj svoj vysokoškolský diplom. Hneď prvá reakcia pani na poisťovni bola otázka – vraj či neviem čítať. Mám priniesť doklady o všetkých stupňoch vzdelania, teda aj maturitné vysvedčenie aj vysvedčenie z deviatej triedy. Argument, že ak mám doklad o absolvovaní vysokej školy, tak som asi absolvovala aj základnú a strednú, mi nepomohol. Mám doniesť všetko. Nuž, chápem, že tá dáma robí len to, čo jej povedali, že má robiť, ale bolo to nepríjemné.“ A okrem toho nelogické (ale kto by čakal logiku pri štátnych úradoch) a neslušné (pri Sociálnej poisťovni by ste slušnosť a istú mieru empatie ku klientom asi čakali, ale nerobte to!).

Hoci klient má komunikovať s poisťovňou mailom, ona samotná posiela predovšetkým doporučené listy. Aj Dominike prišlo písomné oznámenie s termínom, kedy sa má dostaviť pred posudkovú komisiu. „Prišla som na dohodnutý termín, no na mieste som sa dozvedela, že posudková lekárka je chorá a posúdiť ma nemá kto. Aj mi to vraj síce chceli včas oznámiť, ale nedovolali sa mi. Chcela som vedieť, na aké číslo mi telefonovali, lebo mobil mám väčšinou pri sebe. Ukázalo sa, že v mojom spise je uvedené úplne neznáme telefónne číslo. Zvláštne, že zrazu so mnou nevedeli komunikovať mailom alebo mi poslať list poštou.“

Však máte svoje prsia, tak čo chcete?

Stretnutie s posudkovou komisiou, rozumej s jednou posudkovou lekárkou, sa napokon konalo až v marci 2019! Ako prvé Dominiku zarazilo, že klienta, ergo pacienta nesmie nikto sprevádzať. „Bola som svedkom toho, ako pani chcela ísť dnu s manželom, ale vyhodili ho. Nerozumiem tomu, prečo pri takto citlivej veci nemôže byť partner či partnerka. Onkológovia vítajú ich prítomnosť pri oznamovaní diagnózy, popise liečby a prognózy. Veď sú to zásadné veci a pacient je väčšinou v takom emočnom stave, že si len máločo z dôležitých informácií pamätá. Prečo nemôže mať sprievod pri vypočutí pred posudkovým lekárom v Sociálnej poisťovni?“

Lekárka si študovala Dominike lekárske správy a vzápätí ju vyzvala, aby sa vyzliekla. Posudkoví lekári pritom nemajú právo pacienta vyzliekať, všetky informácie o ich zdravotnom stave sú v správach. O vyzlečenie môže posudkový lekár požiadať len v prípade, ak v nich nájde nezrovnalosti a chce si overiť fakty. „Mne z prsníka vyoperovali hrčku, neviem, čo chcela okrem jazvy vidieť. Dokonca sa jej dotýkala, ohmatávala ju, tiež netuším, čo si tým overovala. Nechala ma tam sedieť do pol pása nahú viac ako 20 minút. Jej prvá poznámka ma úplne šokovala: Však máte svoje prsia, tak čo chcete?“

Vzápätí začala Dominike stláčať uši (!!!) a pýtať sa, či ju to bolí. „Povedala som po pravde, že samozrejme nie, že je to dokonca príjemné,“ usmieva sa, lebo má našťastie zmysel pre absurdný humor. „Zapisovateľke prikázala, aby poznačila, že nemám bolesti a bolo vybavené. Nuž, po roku som už mala za sebou najhoršiu fázu liečby, v tej chvíli ma naozaj nič nebolelo. Spýtala sa ma ešte na rodinnú anamnézu, povedala som jej, že otec má potvrdenú onkologickú genetickú mutáciu, no je zdravý a mama je zdravá. Tak povedzte rovno, že žijú, uzemnila ma.“ Začínalo to byť mimoriadne nepríjemné.

„Posudková lekárka mi oznámila, že mi dáva 40 % invaliditu, a keďže mi chýba jedno percento na to, aby som dostala polovičný invalidný dôchodok, tak žiaden dôchodok ani nedostanem. Priznávam sa, že som sa v tej chvíli rozplakala. Nuž, vraj ak sa mi to nepáči, môžem sa odvolať. Povedala som jej, že som si síce vedomá, že som neprišla na invalidnom vozíku, no tiež že viem, že pri diagnóze rakovina prsníka má pacientka na invalidný dôchodok nárok. V tej chvíli začala na mňa zvyšovať hlas, vraj odkiaľ to mám. Som v kontakte s mnohými ženami v pacientskej organizácii Amazonky s rovnakou diagnózou a liečbou ako je moja. Viem, že dôchodok dostali. Pani doktorka mi oznámila, že sa veľmi mýlim a tým sa moja audiencia skončila. Nedostala som ani žiaden doklad do ruky, vôbec nič, ani netuším, ako sa tá posudková lekárka volá. Odišla som s pocitom úplného poníženia.“

Už o štyri dni však Dominike zazvonil telefón, volali zo Sociálnej poisťovne. Vraj zistili „nové skutočnosti“ a má sa k nim urýchlene dostaviť. Po prvej skúsenosti ju chcel sprevádzať partner, no sama to odmietla. Bála sa, aby jej svojou prítomnosťou ešte viac neuškodil. „Tentoraz ma nevzali do posudkových miestností, ale do kancelárie. Sedeli v nej štyria ľudia, vrátane lekárky, ktorá môj posudok vypracovala. Práve ona mi oznámila, že potom, čo ho poslala na centrálu Sociálnej poisťovne, jej ho zamietli a zmenili stupeň mojej invalidity zo 40 % na 75 %. Vzápätí však dodala, že ona s tým rozhodnutím nesúhlasí. A tiež, že keď ma zavolajú na prehodnotenie a bude to hodnotiť ona, invalidný dôchodok mi nedá.“

Nezabudla doplniť cynickú poznámku, „ak sa váš stav nezmení“. Každý onkologický pacient je vďačný za každý deň bez bolesti a pritom ani jeden nevie, či a kedy sa choroba znova neozve a „stav sa zmení“. Ani slovutná pani posudková lekárka, samozrejme, netušila, že Dominikin stav sa určite zmení, pretože mala ešte pred sebou mastektómiu a rekonštrukciu oboch prsníkov.

Ako by to malo v ideálnom prípade fungovať

Posudkový lekár sociálneho poistenia pri posudzovaní zdravotného stavu zvyčajne vo vašej prítomnosti určí, akú máte mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Pri určovaní tohto percenta musí posudkový lekár postupovať v súlade s Prílohou č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorej je presne stanovené rozpätie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v závislosti od druhu zdravotného postihnutia a od jeho závažnosti.

Dôležité je vedieť, že ak máte viacero zdravotných postihnutí, posudkový lekár sociálneho poistenia nemôže určiť takéto percento pre každé ochorenie samostatne a následne ich spočítať. Toto percento sa určuje len pre jedno, a to rozhodujúce zdravotné postihnutie (ide o zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou prekážkou vo výkone zamestnania). Ak okrem rozhodujúceho zdravotného postihnutia trpíte aj inými ochoreniami, posudkový lekár sociálneho poistenia ich môže zohľadniť tak, že percento za rozhodujúce zdravotné postihnutie zvýši maximálne o 10 % za ostatné ochorenia.

Tabuľku s diagnózami a ich bodovaním pre potreby stanovenia výšky invalidného dôchodku nájdete na tomto linku.

Onkologickí pacienti, nenechajte sa Sociálnou poisťovňou šikanovať!

Naozaj sa nespoliehajte na to, že na tomto úrade budú automaticky brať ohľad na váš zdravotný či psychický stav. Základné pravidlo znie: Nikdy nečakajte, že sa Sociálna poisťovňa bude správať sociálne! Opakované skúsenosti členiek našej pacientskej organizácie Amazonky naopak potvrdzujú, že úradníci sa tvária, akoby invalidné dôchodky dávali zo svojho a majú tendenciu (a možno aj interný pokyn) na onkologických pacientoch šetriť,  tlačiť ich percentuálne ohodnotenie nadol a čo najskôr im dôchodky krátiť. Pritom paradoxne narábajú s našimi peniazmi! S tými, ktoré si po celý život (aj pre prípad dlhodobého chronického ochorenia) povinne do Sociálnej poisťovne odvádzame.

Nedajte sa. Nikdy sa nevzdávajte. Ak ako pacient nemáte dosť fyzických síl a ani psychiku stavanú na to, aby ste čelili necitlivým štátnym úradníkom, obráťte sa na napríklad na mediátora či mediátorku. Pomôže vám s ďalšími krokmi a bude bojovať sa vás.

Ak vám Sociálna poisťovňa žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, prípadne ak nesúhlasíte so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dátumom vzniku invalidity alebo s inými rozhodujúcimi skutočnosťami, máte totiž možnosť podať návrh na preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne súdom v lehote do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Zuzany Vasičákovej Očenášovej

Na tri mesiace som znovu prežila socíkovské detstvo

Dejiny sa neopakujú, len rýmujú.


Už ste čítali?