Tí, čo nemôžu mať home office: Domov dôchodcov

Autor: Eva Bacigalová | 18.3.2020 o 12:11 | Karma článku: 5,36 | Prečítané:  2126x

Ľudia v prvej línii. Nielenže im ani náhodou nehrozí práca z domu, ale ich pracovná doba sa predĺžila na 24 hodín denne, nepýtajú sa, čo za to alebo kedy sa to skončí. Nepretržite makajú.

Nonstop dvíhajú telefóny a odpisujú na správy, aby odpovedali často dokola na tie isté otázky. Proti šíreniu vírusu bojujú šírením kompetentných informácií a pokoja. Na moje otázky odpovedala PhDr. et. Mgr. Renáta Knezović, PhD., riaditeľka Domova dôchodcov v Ružinove.

Je už všeobecne známe, že vírus Covid-19 mimoriadne ohrozuje predovšetkým starších ľudí a to sú všetci klienti vášho zariadenia. V akom režime v súčasnosti fungujete?

Aj u nás sme nabehli na krízový manažment a každý úsek má svojho zodpovedného manažéra. Nemyslíme pritom len na našich klientov. Ako riaditeľka zariadenia som v dennom kontakte s Miestnym úradom v Ružinove, aby sme sa aj cez úrad čo najskôr dozvedeli o senioroch, ktorí žijú sami a potrebovali by donášku stravy do domácnosti, a zároveň aby krízový tím zariadenia mohol flexibilne reagovať na situáciu cez vedúcu jedálne nahlásením počtu stravníkov navyše. Okrem starostlivosti o našich klientov zabezpečujeme totiž aj rozvoz stravy pre desiatky ďalších.

Zmenili a upravili ste bezpečnosť pri manipulácii s obedmi a hygienické pravidlá?

V rámci hygienicko-epidemiologických zásad sme aktuálne zabezpečili rozvoz stravy v jednorazových obaloch, aby bolo riziko prenosu vírusu minimálne. Obed sa klientovi odovzdáva bezkontaktne. Ten, kto ho prináša, ho v pevnom obale položí pred dvere, zazvoní a vzdiali sa dva metre od vchodu. V súčasnosti sú takéto pravidlá absolútne nevyhnutné, lebo nikto z nás nevie, kto všetko je chorý. Personál zabezpečujúci rozvozy vie, že musí mať rúška, prípadne okuliare, predovšetkým však rukavice! V súčasnosti máme okolo 110 zazmluvnených odberateľov obedov, ktorým ich denne vozíme. Navyše vieme pokryť ďalších 50 až 60. V opatrovateľskej službe v domácnosti máme zazmluvnených 129 klientov a k nim pridelených 26 opatrovateliek.

Vo vašom Domove dôchodcov je takmer stovka zamestnancov a ich pracovnou náplňou je starostlivosť o 126 klientov. Môže vôbec niekto pracovať z domu?

Kolegovia zo sociálneho a ekonomického úseku, ktorí nemôžu byť v zariadení a pracujú z domu, sú vyťažení na plné otáčky. Cez internet zháňajú to, čo potrebujeme, v čo najnižších cenách. Mali sme šťastie, keď jeden internetový obchod zverejnil ponuku chirurgických rukavíc a stihli sme si ich objednať. Práve to je jedna z ich úloh – sledovať e-shopy a nakúpiť to, čo nám treba. Dochádzajú nám rúška, aj tie hľadajú naši zamestnanci pracujúci z domu v e-shopoch. Minula sa nám dezinfekcia a museli sme obratom poprosiť našu lekáreň, aby nám ju namiešali. Je absolútne nevyhnutná pre opatrovateľky, ktoré dochádzajú do domácností klientov. Pred manipuláciou s čímkoľvek si musia vydezinfikovať ruky, potom aj samotné rukavice. Zabezpečili sme, aby mali dezinfekčný prostriedok v malých fľaštičkách, ktoré môžu mať vždy po ruke.

Ako zareagoval personál na krízovú situáciu?

Každý vie presne, čo má robiť. Koordinujeme, poučíme, ukážeme im. Sme v pravidelnom kontakte so starostom Ružinova aj so šéfkou sociálneho oddelenia. Koordinujeme sa s najväčším domovom sociálnych služieb na Slovensku, s Ružinovským domovom seniorov, našou snahou je zabezpečiť čo najlepšiu a najkvalitnejšiu aplikáciu usmernenia prichádzajúcich z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a aj z Ministerstva zdravotníctva. Chcem však prízvukovať, že už od 6. marca 2020 mali obe naše pracoviská pripravené vlastné krízové plány a niektoré kroky na zabránenie šírenia koronavírusu sme robili v predstihu.

Najkritickejšou časťou vašej práce je v súčasnosti zrejme sledovanie zdravotného stavu klientov Domova dôchodcov. Urobili ste nejaké zmeny?

Za bežných okolností dochádza ošetrujúci lekár do domova dôchodcov raz za týždeň. Od 11. marca,  keď sme spoločne monitorovali a prediskutovali riziká celkovej situácie, sme sa rozhodli dať celé naše zariadenie do karantény, počas ktorej nesmú klienti chodievať von. Mali totiž tendenciu odísť napríklad na nákupy a my ich v tom nemôžeme obmedzovať. U nás je však aj 70 ležiacich klientov a báli sme sa, aby chodiaci zvonku niečo nepriniesli. Toto rozhodnutie v predstihu nám prináša zatiaľ výborné ovocie. V našom zariadení nemáme nikoho pozitívneho na koronavírus.

Nebolo to príliš drastické opatrenie? Ako ho prijali vaši seniori?

V dnešnej dobe je to bohužiaľ nevyhnutné. Priemerný vek našich klientov je 83 rokov, ide o tú najohrozenejšiu skupinu obyvateľov. Jeden z nich sa tak nahneval, že nemôže chodievať fajčiť na lavičku pred vchod, že začal držať hladovku. Pritom máme veľkú záhradu a ak je pekne, odporúčame klientom, aby na vzduch a slnko skutočne chodili. Nakoniec aj ten fajčiar po rozhovore a vysvetlení krízovej situácie zvážil, že konal neuvážene a začal sa opäť riadne stravovať päťkrát denne .

V jednej izbe sú u vás ubytovaní dvaja až traja klienti. Viete zabezpečiť, aby ste aj medzi nimi samotnými minimalizovali osobné kontakty?

Dôrazne a opakovane ich upozorňujeme, že nie je dobré, aby sa schádzali vo väčších skupinách. Vidím, že to rešpektujú a zostávajú v izbách, stretávajú sa len v čase raňajok, obeda a večere a aj tam opatrovateľky zabezpečujú plynulý a postupný priebeh podávania jedla. Intenzívne používame germicídy, špeciálne prístroje likvidujúce baktérie aj vírusy. Zatvorené germicídy dezinfikujú vzduch, máme k dispozícii šesť kusov na úseku ležiacich klientov, tri ďalšie, ktoré patria hotelovému úseku, prenášame na 24 hodín do jednotlivých izieb a tak znižujeme riziko nákazy. Otvorené germicídy dezinfikujú vzduch i povrchy, sú primárne určené na dezinfekciu operačných sál. My ich používame priamo v kuchyni a v stravovacích miestnostiach, pretože klienti z hotelovej časti chodievajú do jedálne spoločne.

Z akých zdrojov dostávajú klienti informácie o aktuálnom dianí a ako na prísne opatrenia v domove seniorov reagovali ich rodiny a príbuzní, ktorí ich za bežných okolností môžu pravidelne navštevovať?

Sledujú samozrejme médiá, majú v izbách televízory či rádiá. Som s nimi v neustálom osobnom kontakte, rovnako ako aj naši sociálni pracovníci. Opakovane im vysvetľujeme, prečo je zakázané chodiť von a prečo ich nesmie nikto navštevovať. Náš zdravotnícky personál je v telefonickom spojení s rodinami, naozaj hocikedy nám môžu zavolať. Osobne chodievam denne do každej jednej izby a hovorím klientom, že naším hlavným cieľom je chrániť ich. Rešpektujú to, napokon, viem byť aj veľmi prísna. Príbuzní tiež vedia, že síce môžu svojim starkým priniesť napríklad balík minerálky, no len za veľmi prísnych bezpečnostných podmienok. Vydezinfikujú si ruky pri vchode, nasadia rúško, odovzdajú balík cez dvere na recepcii a odchádzajú. Vyriešili sme aj nákupy. Podľa zoznamov od klientov chodievajú naše sociálne pracovníčky nakupovať dvakrát do týždňa. Aj náš dodávateľ nám veľmi vyšiel v ústrety. Vždy sa s ním dohodneme na čase príchodu, aby sme nákup urobili podľa možností čo najrýchlejšie.

Jedna vec je starostlivosť o seniorov vo vašej opatere, druhá starostlivosť o personál. Ten je zrejme vystavený ešte prísnejším hygienickým normám, keďže denne prichádza „zvonka“. Čo sa zmenilo?

Každému, kto prichádza do práce, meriame hneď pri vchode teplotu. Ak má niekto 37,3 stupňa a viac, meriame mu teplotu opakovane. Ak sa neklesá, okamžite odchádza domov. Sociálne sestry, upratovačky, kuchárky môžu vojsť len v rúškach a už nasadených rukaviciach. To isté platí pre záchranárov, ktorí k nám chodia z neďalekej nemocnice, ak sa niektorému z klientov zhorší zdravotný stav. Ani tých nevpustíme dnu, ak nemajú rúška, okuliare a rukavice, aj im meriame teplotu a až potom môžu ísť na oddelenie. Pre prípad, že by sa situácia zhoršila, vírus by sa vyskytol aj u nás a museli by sme ísť do úplnej karantény, máme pripravených 12 postelí pre našich zamestnancov, ktorí by takisto nesmeli opustiť Domov dôchodcov a zabezpečovali by jeho chod.

Máte dosť ľudí ochotných fungovať v takto zložitých podmienkach?

Paradoxne nám pomáha, že niektoré profesie teraz nie je možné vykonávať. Ozval sa nám napríklad taxikár, ktorý je však pôvodným povolaním kuchár a zistil, že to môže využiť u nás. Pribúdajú aj upratovačky. Každý nový potenciálny zamestnanec však musí prejsť štandardnou preventívnou zdravotnou prehliadkou a tá sa teraz ukazuje ako veľký problém. Firma, ktorá ich pre nás robila, taktiež zaviedla prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu a túto službu nedokáže zabezpečiť, obvodní lekári zas fungujú prevažne len telefonicky. Opäť nám, našťastie, vyšiel v ústrety náš ošetrujúci lekár MUDr. Peter Lipták a prehliadky robí nad rámec svojho dohodnutého výkonu práce s domovom dôchodcov, teda zadarmo.

Za všetko ste v konečnej fáze zodpovedná vy ako riaditeľka. Už dnes je jasné, že boj s koronavírusom bude dlhý a to najťažšie je zrejme ešte len pred nami. Viete sa na to pripraviť a rozložiť si sily? Čo vás najviac vyčerpáva?

Som už teraz nonstop k dispozícii telefonicky a priebežne riešim, čo treba. Najčastejšie zdravotný stav našich klientov. My nie sme zdravotnícke zariadenie, ale sociálne a pravidelne nám to robí problémy. Zdravotnícky personál v Domove dôchodcov nemôže podávať klientom infúzie a ani podávať injekcie. Pracuje v pozícii zdravotných asistentiek, na podobné výkony je nevyhnutné, aby sestry mali špecializácie alebo vysokoškolské vzdelanie. Ak teda vidíme, že sa zdravotný stav klienta zhoršuje, sme povinní volať rýchlu zdravotnícku pomoc. Opakovane sa nám však stáva, že nám z centrálneho príjmu človeka vrátia tvrdiac, že je v stabilizovaný, no príde často v ešte horšom stave, v akom odchádzal. Nehovoriac o tom, že náš zdravotnícky personál si často musí od záchranárov z RZP alebo linky 155 vypočuť urážlivé pripomienky na ich odbornosť.

Ako to riešite?

Znova hlavne vlastnými silami. Náš ošetrujúci lekár prichádza v tomto kritickom období viackrát týždenne, ak ho zavoláme a ordinuje nezriedka od jedenástej doobeda až do pol desiatej večer. Je veľmi ústretový a obetavý.

Potrebujú teda v tomto období vaši klienti väčšiu a dôslednejšiu zdravotnú starostlivosť?

Samozrejme, že je teraz režim prísnejší. Ak vidíme zhoršujúci sa zdravotný stav klienta, hneď voláme nášho ošetrujúceho lekára. Navyše spolupracujeme s vynikajúcou lekárňou, kde majú 24-hodinovú službu, a ak má klient predpísané antibiotiká, donesú ich hoci o šiestej ráno. Naozaj neustále kontrolujeme situáciu a dodržiavame všetky hygienicko-epidemiologické nariadenia.

Čo vám aktuálne najviac chýba?

Aj nám dochádzajú rúška, dezinfekčné prostriedky, plastové vrecia na biologický odpad, ktoré potrebujeme pri prebaľovaní ležiacich klientov. Ak by nám aj priviezli päťsto rúšok, minú sa v priebehu troch dní, veď máme stovku zamestnancov. A práve tých treba chrániť, aby sa mohli starať o klientov. Dvaja seniori napríklad majú v blízkej dobe prísť z nemocnice, aj tých čaká prísny režim pri príchode – musia prejsť takzvaným filtrom, teda celkovou hygienou od kúpania a umývania vlasov dezinfekčným mydlom a šampónom až po celkové zabezpečenie čo najnižšieho rizika zavlečenia vírusu do zariadenia. Mimochodom, aj dezinfekčné mydlo nevyhnutne potrebujeme, lebo sa nám míňa.Tí, čo prichádzajú z nemocnice, budú, samozrejme, na izolačke mimo ostatných klientov. Zatiaľ sa to dá, ale neviem, ako to zvládneme, ak ich bude viac.  Spolu s pani riaditeľkou doktorkou Mattovič-Strakovou z Ružinovského domova seniorov sa koordinujeme a zapájame sa aj do výziev a nadačných programov, ktorých cieľom je pomôcť so zabezpečením potrebných komodít pre centrá sociálnych služieb ako sú aj tie naše. Naozaj by nám to veľmi pomohlo.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Prevádzky sa napriek nejasnostiam chystajú na otvorenie od pondelka

Plavárne ešte zvažujú, či sa im oplatí otvoriť.

Dobré ráno

Dobré ráno: Je bezpečné, aby ma očkovali AstraZenecou?

Ako funguje vektorová vakcína a či mi spôsobí krvné zrazeniny.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

V koži vedúceho kolotoča

Matovič stále ovláda chaotický manažment pandémie. Diabol nám ešte ukáže zuby.


Už ste čítali?